Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “DESEÑO E POSTA EN MARCHA DUNHA CAMPAÑA PARA A REACTIVACIÓN DO PROGRAMA PRESUME DE GALICIA”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “DESEÑO E POSTA EN MARCHA DUNHA CAMPAÑA PARA A REACTIVACIÓN DO PROGRAMA PRESUME DE GALICIA”, coa colaboración da Xunta de Galicia-Axencia de Turismo de Galicia

Prazo aberto para a presentación de solicitudes até o 3 de maio de 2021

Descarga os pregos