Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.