Modelos de adhesión e certificados de representante