Convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria para a elección de novo Consello Executivo

Convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria para a elección de novo Consello Executivo

O luns 1 de otubre a Cidade da Cultura de Galicia acollerá a celebración da Asemblea Xeral Extraordinaria do Clúster de Turismo de Galicia (CTG) no auditorio da Biblioteca da Cidade da Cultura, ás 17:00 horas en Primeira Convocatoria ou media hora despois en Segunda. O proceso de elección do Consello Executivo levará a cabo en base ao establecido nos Estatutos e o Regulamento de Réxime Interno do CTG polo que é importante a presenza do maior número de asociados do sector.

Pode consultar aquí a orde do día da reunión e a acta da anterior.