Axudas para proxectos de dixitalización de “última milla” en empresas do sector turístico

AXUDAS

Nome da axuda: Axudas para proxectos de dixitalización de “última milla” en empresas do sector turístico

Nome da axuda: Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE, co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do ICTE

Organismo convocante: Axencia de Turismo de Galicia

Data límite: 10/06/2022

Dirixida a: Establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada

Nome da axuda: Subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos

Organismo convocante: Instituto Enerxético de Galicia

Data límite: 14/07/2022

Dirixida a: Pemes e autónomos con actividade económica no campo do comercio, hostalería, artístico-recreativa e outros servizos, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nome da axuda: Subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 21-22 dentro do programa “O teu Xacobeo”

Organismo convocante: Axencia Turismo de Galicia

Data límite: 18/04/2022

Dirixida a: Persoas físicas e xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de peme (para a liña 1), así como entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro (para a liña 2)