Grants for “última milla” digitization projects in tourism companies

AYUDAS

Nome da axuda: Grants for “última milla” digitization projects in tourism companies

Nome da axuda: Grants to publicly and/or privately managed tourist establishments and services in the processes of certification, monitoring and renewal of the corresponding UNE standards, in order to obtain and/or maintain the Q mark for Tourism Quality of the ICTE.

Organismo convocante: Axencia de Turismo de Galicia

Data límite: 10/06/2022

Dirixida a: Establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada

Nome da axuda: Grants for energy improvement projects, aimed at self-employed and SMEs with trade, hospitality, artistic and recreational activities and other services.

Organismo convocante: Instituto Enerxético de Galicia

Data límite: 14/07/2022

Dirixida a: Pemes e autónomos con actividade económica no campo do comercio, hostalería, artístico-recreativa e outros servizos, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nome da axuda: Grants for projects for the promotion and revitalization of Xacobeo 21-22 within the program “O teu Xacobeo 21-22”.

Organismo convocante: Axencia Turismo de Galicia

Data límite: 18/04/2022

Dirixida a: Persoas físicas e xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de peme (para a liña 1), así como entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro (para a liña 2)