Asistencia Técnica para o desenvolvemento dunha campaña de promoción, formato Workshop, en destinos de proximidade