Aprobado o Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade que establece as fases de saída tras a crise provocada polo COVID-19.

Na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, o Goberno anunciou o proceso de desescalada farase en función do control da epidemia en cada provincia e á velocidade que permita a situación sanitaria desa zona, de acordo con criterios obxectivos. O paso dunha fase a outra en cada lugar determinarase en función das capacidades estratéxicas do seu sistema sanitario de atención primaria e hospitalario; a súa situación epidemiolóxica; a implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de traballo e en calquera espazo público, e nos datos de mobilidade e económicos.

Estes marcadores serán públicos, anunciou Sánchez, “para que a cidadanía poida coñecer os criterios nos que se basean as decisións políticas que van determinar a volta á nova normalidade en cada territorio”.

“O proceso non será uniforme, senón asimétrico e con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rexa por unhas mesmas regras”, remarcou o presidente. Esta coordinación recaerá no Goberno de España, e o ministro de Sanidade asumirá as decisións necesarias como autoridade delegada. No entanto, terase moi en conta o parecer das autoridades autonómicas e locais, aos que corresponderá gran parte da xestión. De feito, poderán tomarse medidas en territorios non coincidentes coas provincias se así o motivan as comunidades autónomas.

Fases da desescalada
Na actual fase preparatoria ou fase cero, que comezará a partir do 4 de maio, o presidente anunciou que, ademais das medidas proxectadas para que os menores saian unha hora á rúa e os adultos a facer exercicio, inclúese a apertura de locais e establecementos con cita previa para a atención individual dos clientes, así como dos restaurantes con servizo de comida para levar, sen consumo no local.

Os deportistas profesionais e federados poderán empezar a adestrar de forma individual.

Na fase uno ou inicial, que comezará o 11 de maio, o xefe do Executivo sinalou que se permitirá a apertura do comercio baixo condicións estritas de seguridade, excepto os centros comerciais, onde son máis probables as aglomeracións.

En restauración poderanse abrir terrazas con limitacións de ocupación do 30% e, en hostalaría, hoteis e aloxamentos turísticos, excluíndo as zonas comúns. O sector agroalimentario e pesqueiro renovará as actividades que mantiña con restricións. Os lugares de culto poderán abrir limitando o seu aforamento a un terzo da súa capacidade.

No ámbito deportivo, o presidente avanzou a apertura de centros de alto rendemento con medidas de hixiene e protección reforzadas e o permiso para o adestramento medio en ligas profesionais. Para os cidadáns que utilizan o transporte público, o uso da máscara estará “altamente recomendado”.

Na fase dúas ou intermedia, que comezará o 25 de maio, abrirase o espazo interior dos locais só para o servizo de mesas, con separación entre elas e un terzo de aforamento.

Sánchez concretou que o curso escolar comezará en setembro con carácter xeral, aínda que se poderán reabrir antes os centros educativos co propósito de garantir as actividades de reforzo, que os menores acudan no caso de que ambos os proxenitores traballen presencialmente e para celebrar as probas da EBAU.

Os cinemas, teatros e auditorios reabrirán un terzo do seu aforamento con butacas preasignadas. As salas de exposicións, conferencias e visitas a monumentos tamén abrirán cun terzo da súa ocupación habitual. Os actos e espectáculos ao aire libre estarán permitidos cando se congreguen menos de 400 persoas sentadas. Os lugares de culto deberán limitar o seu aforamento ao 50%.

Na fase tres ou avanzada, previsiblemente a partir do 8 de xuño, o presidente indicou que se flexibilizará a mobilidade xeral, aínda que se manterá a recomendación do uso da máscara fose do fogar e nos transportes públicos.

O comercio limitará o aforamento ao 50% e fixarase unha distancia mínima de 2 metros entre persoas. En restauración, suavizaranse algo máis as restricións de aforamento e ocupación, aínda que se manteñen estritas condicións de separación entre o público. Pedro Sánchez sinalou que o Ministerio de Sanidade ditará ordes que detallarán todos os supostos.

Prazo mínimo de dúas semanas por fase
A duración mínima de cada unha das fases de desescalada fixouse en dúas semanas. No mellor dos casos, sinalou Sánchez, a duración do proceso será de mes e medio e, como máximo, exponse oito semanas, “polo que a finais de xuño estariamos na nova normalidade se a evolución da epidemia está controlada en todos os territorios”.

 

CRONOGRAMA

Esta previsión é orientativa e non ten carácter exhaustivo. As decisións e datas concretas sobre o efectivo levantamento das limitacións establecidas durante o estado de alarma determinaranse a través dos correspondentes instrumentos xurídicos.

O réxime común aplicable a todas as medidas tamén poderá ser adaptado, en función da evolución da pandemia ou doutras circunstancias justificadas.

Réxime común aplicable a todas as actividades:

(i) Calquera actividade permitida deberá desenvolverse en condicións de seguridade, autoprotección e distanciamento social. O uso das máscaras fose do fogar é conveniente e altamente recomendable cando non poida garantirse o distanciamento social. Igualmente, deberase facilitar a dispoñibilidade e o acceso a solucións hidroalcohólicas para practicar unha hixiene de mans frecuente.

(ii) Todos os locais e demais establecementos, así como o seu equipamento, das actividades permitidas deberán ser periodicamente desinfectados e higienizados.

(iii) Con carácter xeral, até alcanzar a nova normalidade que se consegue ao superar a fase III, non se permitirá viaxar a provincias diferentes a aquela na que se resida, salvo polas causas justificadas. Unha vez na etapa de nova normalidade, poderase viaxar entre provincias cando ambas superasen a fase III.

(iv) As viaxes que se efectúen, calquera que sexa o medio de transporte, deberán facerse para a realización das actividades permitidas.

FASE 0: a partir do 4 de maio

FASE 1: a partir do 11 de maio

FASE 2: a partir do 25 de maio

FASE 3: a partir do 8 de xuño

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3
HOSTALERÍA, RESTAURANTES E CAFETERÍAS Apertura de restaurantes e cafeterías con entrega para llevar. Sen consumo no local. Apertura de terrazas: se limitará ao 30% das mesas permitidas en anos anteriores en base a licencia municipal asegurando distancias. Poderían ter maior número de mesas se o concello o concello permite máis espazo disponible, respetando a proporción mesas/superficie do 30% e cun incremento proporcional de espazo peatonal no mesmo tramo de a vía pública. Para locales, consumo no local con servizo en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa e entre mesas, excepto discotecas e bares nocturnos. Limitación a 1/3 de aforo. Só consumo sentados o para levar. Para locais, extenderase o aforo dun máximo de 1/2 de su capacidade que garantice separación de clientes. Permítise xente de pe con separación mínima de 1,5 metros entre os clientes da barra. En terrazas: se limitará ao 50% as mesas permitidas en anos anteriores en base a licencia municipal. Poderían ter mesas se o concello  permite máis espazo respetando a proporción mesas/superficie do 50%. Discotecas e bares nocturnos con aforo máximo de 1/3.
HOTELES e ALOXAMENTOS TURÍSTICOS Non se permite actividade salvo excepcións xa reguladas. Apertura sen uso de zonas comúns e con restriccións, por exemplo, en restauración, entre outras actividades, desinfección e reforzo de normas de saúde e hixiene. Apertura de zonas comunes limitadas a 1/3 de aforo excepto hostelería, restaurantes y cafeterías que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector. Apertura de zonas comúns limitadas a 1/2 de aforo excepto hostelería, restaurantes e cafeterías que se suxetarán as restricciones previstas para este sector
OUTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Turismo activo e de natureza permitido para pequenos grupos Permiso para a celebración de vodas e grandes banquetes, aínda baixo control.

Se permitirá a visita a monumentos e outros equipamientos culturais, limitando su aforo a un tercio do habitual.

Turismo activo e de natureza para grupos máis grandes

Apertura de praias e piscinas de forma controlada

Se permitirán as vodas para un número máis amplio de asistentes.

 

Documentos de interés:

Plan para a transición cara unha nova normalidade (PDF)

Anexo I: Panel de indicadores integral (PDF)

Anexo II: Previsión orientativa para o levantamento das limitacións de ámbito nacional establecidas no estado de alarma (PDF)

Anexo III: Cronograma orientativo (PDF)