Adxudicación do servizo de “Creación e consolidación de produto turístico orientado a turismo familiar no marco do selo Galicia Destino Familiar”, coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Adxudicación do servizo de “Creación e consolidación de produto turístico orientado a turismo familiar no marco do selo Galicia Destino Familiar”, coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

  • Adxudicatario: Ménsula Iniciativas Turísticas e Culturais S.L.
  • Importe adxudicación 22.100,00 euros