Adxudicación do expediente para a contratación dun servizo de “asistencia técnica para o desenvolvemento da participación activa e escoita ao sector na elaboración do Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

Adxudicación do expediente para a contratación dun servizo de “asistencia técnica para o desenvolvemento da participación activa e escoita ao sector na elaboración do Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

  • Empresa: Ideara S.L
  • Importe de adxudicación: 22.627,00 euros (IVE incluído)