Adxudicación “Asistencia técnica para a creación e posta en marcha do selo Galicia Friendly”

Adxudicación “Asistencia técnica para a creación e posta en marcha do selo Galicia Friendly”

Adxudicatario: Formaziona, Sararte S.L.

Importe Adxudicación: 39.011,40 euros