Incremento das cifras de viaxeiros nos dous primeros meses do ano, especialmente no sector extrahoteleiro

Incremento das cifras de viaxeiros nos dous primeros meses do ano, especialmente no sector extrahoteleiro

Galicia superou nos dous primeiros meses do ano a súa cifra de viaxeiros nun 8,8% con máis de 306.000

O incremento da demanda de aloxamento nos dous primeiros meses de ano en Galicia deu como resultado un total de 296.000 pernoctas, un 3,2% máis respecto ao mesmo periodo do 2014. O incremento produciuse en todas as tipoloxías de aloxamento consideradas, pero mentras que no segmento hoteleiro o crecemento situouse no 1,6% no extrahoteleiro, que agrupa aos apartamentos turísticos, campings e establecementos rurais, a suba ascendeu ao 28,9%. Son datos recollidos polo Instituto Nacional de Estadística (INE), que rexistrou un aumento do volume total de viaxeiros a Galicia dun 6%, ata situarse nos 163.775.

En canto aos segmentos de mercado, tanto o mercado nacional como o internacional mantiveron unha tendencia positiva no mes de febreiro. O mercado nacional incrementouse nun 4,3% no que atinxe aos viaxeiros e nun 2,4% no tocante as pernoitas. Pola súa parte, o mercado internacional creceu nun 7,9% no tocante ás pernoitas mentres que os viaxeiros subiron un 18,6%. O número de viaxeiros internacionais neste mes -22.029- supón a cifra máis alta nun mes de febreiro dende os últimos anos. Deste xeito, o mercado internacional elevou o seu peso sobre o conxunto da demanda en 0,65 puntos ata situarse no 14,9%.

Tipoloxías de establecementos
No pasado mes de febreiro, o 93,5% da demanda turística regrada correspondeu aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis, que representaron o 77,2%, como ás pensións, co 16,3% neste caso. O 6,5% restante situouse no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos apartamentos turísticos, que representaron o 3,5% da demanda total, aos cámpings, co 0,1%, e aos establecementos de turismo rural, que supuxeron o 2,8% neste caso. Foi neste segmento, aínda minoritario, onde maior incremento se rexistrou, cunha mellora do 38,2% – porcentaxe que corresponde nun 53,2% aos apartamentos turísticos, no 24% nos cámpings e no 33,2% no caso dos establecementos rurais-. Destaca así o incremento rexistrado nos apartamentos turísticos que presentaron neste segundo mes do ano o mellor comportamento en termos relativos do conxunto da oferta regrada. Se falamos en termos acumulados, o incremento da demanda no segmento extrahoteleiro foi de 28,9%, rexistrándose en todas as tipoloxías de extrahoteleiro incrementos notables, entre o 25% e o 32%.

Primeiros dous meses deste ano
Nos primeiros dous meses deste ano, Galicia acadou a cifra de 306.090 viaxeiros, o que supón un incremento do 8,8% con respecto ao mesmo período do pasado ano. O número de pernoitas incrementouse tamén, acadando a nosa comunidade as 558.111 noites, unhas cifras que sitúan a Galicia na quinta posición en termos de viaxeiros, detrás de Asturias, Andalucía, Castela a Mancha e Madrid. Tanto o mercado nacional como o internacional mantiveron unha tendencia positiva, subindo o turismo nacional, un 1,6% no tocante as pernoitas e un 7,2% no que atinxe aos viaxeiros. O turismo internacional incrementou un 10,5% as súas pernoitas e un 20,4% os seus viaxeiros. O mercado internacional acadou grazas a esta mellora o mellor dato de viaxeiros dos últimos anos con case 43 mil viaxeiros.