Convocadas as probas de habilitación de guías turísticos especializados de Galicia