Aviso Legal

Información Legal

Esta páxina pertence á Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia (CTG), con NIF G70377338, e domicilio no Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita co número 2013/017785 na Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia.
Para poñerse en contacto coa nosa entidade pode enviarnos un correo electrónico a secretariatecnica@clusterturismogalicia.com
TLF: 881247436

Protección de Datos

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e da Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla nesta ligazón.

Uso Aceptable

O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Ligazóns a outros sitios web

CTG non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores do presente sitio web, xa que a función destas é informar ao Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre a materia en Internet, nas que poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web e, en ningún caso,  supoñen suxestión, invitación nin recomendación sobre os mesmos.