A Comisión publicou as súas Directrices para garantir que os dereitos dos pasaxeiros da UE aplíquense de maneira coherente en toda a Unión.

Os gobernos nacionais han adoptado diversas medidas, en particular restricións dos desprazamentos e controis fronteirizos. O obxectivo das Directrices é garantir aos pasaxeiros que os seus dereitos están protexidos.

Adina V?lean, comisaria responsable de Transportes, declarou: «Ante a avalancha de cancelacións e atrasos á que se enfrontan os pasaxeiros e os operadores de transporte debido á pandemia de COVID-19, a Comisión quere ofrecer seguridade xurídica sobre a maneira de aplicar os dereitos dos pasaxeiros da UE. En caso de cancelacións, o transportista debe ofrecer aos pasaxeiros o reembolso ou un transporte alternativo. Se son os propios pasaxeiros os que deciden cancelar as súas viaxes, o reembolso depende do tipo de billete, e as empresas poden ofrecer bonos para o seu uso posterior. Estas directrices teñen como obxectivo proporcionar unha seguridade xurídica moi necesaria sobre como aplicar de maneira coordinada os dereitos dos pasaxeiros da UE en toda a nosa Unión. Seguimos supervisando a marcha desta situación tan cambiante e, en caso necesario, tomaranse máis medidas.»

Estas Directrices axudarán aos pasaxeiros, ao sector e ás autoridades nacionais nunha situación sen precedentes, con importantes restricións das viaxes de pasaxeiros impostas polos gobernos nacionais e repercusións en cadea sobre os servizos de transporte de toda a UE. Ao introducir claridade, espérase que as Directrices contribúan tamén a reducir os custos para o sector do transporte, gravemente afectado o brote. As Directrices abordan os dereitos dos pasaxeiros que viaxan en avión, ferrocarril, barco, autobús ou autocar e por transporte marítimo e vías navegables interiores, así como as correspondentes obrigacións dos transportistas.

Se os viaxeiros ven confrontados á cancelación da súa viaxe, poden, por exemplo, elixir entre o reembolso do prezo do billete ou un transporte alternativo para chegar ao seu destino final nun momento posterior. Ao mesmo tempo, as Directrices aclaran que as circunstancias actuais son «extraordinarias», coa consecuencia de que determinados dereitos ?como a indemnización en caso de cancelación dun voo a menos de dúas semanas da data de partida non poden invocarse.

Contexto

A UE é o único espazo do mundo no que os cidadáns están protexidos mediante un completo conxunto de dereitos cando viaxan en avión, en tren, en barco, en autobús ou en autocar. Os transportistas teñen que ofrecer o reembolso dos billetes ou un transporte alternativo aos pasaxeiros cuxo servizo fose cancelado. Tamén deben ofrecer asistencia en forma de comidas e aloxamento. En canto ás indemnizacións, as normas difiren segundo os modos de transporte.

Máis información

Directrices interpretativas sobre os Regulamentos da UE en materia de dereitos dos pasaxeiros no contexto da situación cambiante con motivo da COVID-19

Dereitos dos pasaxeiros da UE

Resumo das medidas nacionais por país

25 de Marzo de 2020
turista aeropuerto

A Comisión Europea ofrece orientación sobre os dereitos dos pasaxeiros da UE

A Comisión publicou as súas Directrices para garantir que os dereitos dos pasaxeiros da UE aplíquense de maneira coherente en toda a Unión. Os gobernos nacionais […]
17 de Marzo de 2020
mesas vacías restaurante

HOSTALARÍA DE ESPAÑA considera que a flexibilización dos ERTES é unha medida positiva pero debe acompañarse doutras medidas fiscais e administrativas que garantan a subsistencia dos establecementos hostaleiros

Tras o avance por parte do presidente do Goberno este sábado da aprobación dun novo paquete de medidas económicas para facer fronte ao coronavirus, entre as […]
17 de Marzo de 2020
habitacion hotel

A CEHAT pide ao Estado un peche ordenado e graduado por decreto dos aloxamentos turísticos mentres se baleiran de clientes

A patronal do aloxamento turístico español (hoteis, apartamentos turísticos, cámpings & resorts e balnearios) considera que os establecementos hostaleiros son responsables e darán un servizo digno […]
14 de Marzo de 2020
pedro sanchez

O Goberno aproba unha liña ICO de 400 millóns de euros ás empresas do turismo

No primeiro paquete de axudas aprobadas por Goberno para tratar de paliar os efectos sobre a economía derivados da crise do coronavirus por valor de 18.225 […]