Segittur pon en marcha o Sistema de Intelixencia Turística (SIT) para mellorar a xestión dos destinos

BIG-DATA-1-2-778x438

Segittur pon en marcha o Sistema de Intelixencia Turística (SIT) para mellorar a xestión dos destinos

Dentro de proxecto de desenvolvemento dos Destinos Turísticos Intelixentes, Segittur deu un paso máis coa presentación do seu Sistema de Intelixencia Turística (SIT), un programa chamado a constituírse como peza angular na análise das necesidades do destino, recollendo, procesando e analizando distintas fontes de datos para tomar decisións sobre o destino de maneira informada.

O SIT, que comezou a súa implantación en formato piloto en Las Palmas de Gran Canaria e Badaxoz, ofrece información moi importante tanto para o sector como para os xestores de destino que lles permita aumentar a capacidade produtiva, impulsar a competitividade e a avaliar o retorno das accións de fomento da actividade turística á vez que contribúe a incrementar as prestacións aos visitantes adaptando a oferta ás novas esixencias e necesidades.

Baseado en ferramentas de Big Data e Business Intelligence, o SIT incorpora fontes de datos como mobilidade, consumo e gasto, recursos turísticos -museos e monumentos-, oferta turística -aloxamentos, restaurantes, comercio..-, infraestruturas -parking-, oficinas de información e datos xerados na contorna das redes sociais. A partir destes datos xéranse modelos multidimensionales. A plataforma permite ver, por exemplo, como se gastou o diñeiro ao longo dos días da semana, en que produtos e facer unha distinción por nacionalidade do turista. “Co tempo, os indicadores e as preguntas que faremos ao sistema irán cambiando e o sistema irase enriquecendo”, explica Luís Javier Gadea, xerente de Investigación en Segittur.

Antonio López de Ávila, presidente de Segittur, comentou durante a presentación do SIT que “este sistema permítenos dixitalizar a contorna para tomar decisións, non pode haber un destino intelixente se un sistema de intelixencia turística detrás que nos permita coñecer que está a ocorrer en tempo real para tomar decisións e ofrecer unha experiencia máis rica ao turista, antes, durante e despois da súa visita, xerar maior fidelidade ao destino, aprender deles e ofrecerlles unha experiencia personalizada”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn