Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “creación dunha central de reservas de Galicia especializada en turismo rural e campaña de adhesión de establecementos” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “creación dunha central de reservas de Galicia especializada en turismo rural e campaña de adhesión de establecementos” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.