Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “consultoría e asistencia técnica para a implantación e mellora continua do sistema de calidade turística Q en Galicia 2015”

imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “consultoría e asistencia técnica para a implantación e mellora continua do sistema de calidade turística Q en Galicia 2015”