Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica para a organización dunha misión comercial na feira internacional World Travel Market London 2015” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica para a organización dunha misión comercial na feira internacional World Travel Market London 2015” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.