Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Asistencia técnica para o deseño, coordinación académica e a execución dun plan de formación para a mellora das capacidades e cualificación de perfís directivos do sector turístico de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia- Axencia Turismo de Galicia.

imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Asistencia técnica para o deseño, coordinación académica e a execución dun plan de formación para a mellora das capacidades e cualificación de perfís directivos do sector turístico de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia- Axencia Turismo de Galicia.

O prazo para presentar candidaturas remata o 12 de agosto

Descarga o documento

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn