Hostalaría, turismo e servizos financeiros, os sectores mellor preparados para sacarlle partido ao big data

big data

Hostalaría, turismo e servizos financeiros, os sectores mellor preparados para sacarlle partido ao big data

Unha investigación académica da escola de negocios Wharton da Universidade de Pensilvania e Qlik, que mide a capacidade das empresas para analizar, xestionar e interpretar datos, pon de relevo que, a nivel internacional, as empresas mostran máis diferenzas en canto á alfabetización de datos dos seus empregados entre sectores que entre países. Así, mentres que saúde, retail e inmobiliario son os sectores que peor preparados están para analizar Big Data, a Administración, hostalaría e turismo e servizos financeiros, están mellor preparados. Por países, as empresas españolas han obtido 71 puntos sobre 100 no DLI, unha puntuación alta, pero na cola dos países europeos, superando tan só ás xaponesas a nivel global. O DLI é un modelo estatístico que avalía ás empresas en función do seu nivel de alfabetización de datos, é dicir, a capacidade dos profesionais dunha empresa para ler, analizar, compartir e traballar con datos, utilizándoos para tomar decisións estratéxicas. Este modelo estuda se as empresas dispoñen dos datos necesarios para o correcto desempeño do seu negocio e a súa capacidade para usalos para tomar decisións.

A investigación apunta a que existe unha relación directa e positiva entre a alfabetización de datos das empresas e os seus ingresos, pero as compañías, aínda que conscientes, non se adaptan e non invisten recursos na formación dos seus empregados para a interpretación de datos. Así, aínda que o 98% dos líderes empresariais considera que os datos son importantes para tomar decisións de negocio e que o 93% afirma que dispor de empregados expertos en datos facilita significativamente esta toma de decisións, só o 8% das empresas realizou grandes cambios na súa estratexia de xestión do dato no últimos cinco anos.

Doutra banda, tan só o 24% dos profesionais sente capaz de ler, traballar, analizar e comunicarse con datos, é dicir, están alfabetizados en datos. Este baixo índice individual de alfabetización de datos é especialmente relevante se se ten en conta que os líderes empresariais non están dispostos a comprometer recursos para melloralo: unicamente o 34% das organizacións ofrece formación aos seus empregados neste sentido, tan só o 17% anímaos a mellorar as súas habilidades de datos e só o 36% está disposta a remunerar máis aos empregados con mellores habilidades en datos. Mentres que o 63% das compañías planea contratar máis empregados con coñecementos nesta materia, a responsabilidade recae no individuo, agravando aínda máis esta brecha de habilidades.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn