Onde queremos situar o Destino Galicia en 2020?

vision

Onde queremos situar o Destino Galicia en 2020?

A Estratexia do Turismo de Galicia 2020 define a sustentabilidade, innovación e competitividade como obxectivos prioritarios, que se alcanzarán a través de:

– Un destino turístico sustentable, innovador e competitivo, baseado nos recursos naturais e a paisaxe baixa os principios do slow tourism co mar como referencia, a cultura e o patrimonio como referentes consolidando unha oferta de calidade e de alto valor engadido. É necesario analizar a capacidade de carga dos puntos en risco de saturación e xerar fluxos para redistribuír o turismo así como apostar pola intermodalidad e por un mellor aproveitamento das conexións existentes (coordinación aeroportuaria, chegada do AVE e conexións ferroviarias, mobilidade peonil e marítima…). Ademais, debemos traballar para mellorar o recoñecemento social del turismo e o seu impacto en la sociedade e la economía.

– Un destino no que a participación e a colaboración da cadea de valor turística son as bases sobre as que se articula unha oferta de recursos e experiencias singulares centradas nolos nosos valores identitarios, que posibilite unha comercialización eficiente nos mercados interior e exterior, baixo unha marca que nos identifica como territorio, Galicia, e que baixo unha premisa xeral de calidade atribuírche valor a todos os sectores da nosa economía.

– Un destino que terá na gastronomía a súa punta de lanza como produto turístico diferenciador e singular e ao Camiño como gran recursos que facilite a visibilidade de Galicia a nivel internacional.

– Un destino para o que se aposten por novos modelos de comercialización turística, impulso do receptivo, de oficinas de información turística adaptadas ás novas demandas do turista e de plataformas de comercialización en liña xunto coa elaboración de manuais de produto adaptados a cada mercado estranxeiro e a prospección de novos mercados son aspectos craves para la internacionalización del destino Galicia, sen esquecer a posta en marcha dun programa de fidelización para consolidar os crecementos experimentados.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn