Adxudicación do expediente de contratación dun servizo de “asistencia técnica para a identificación dos grandes retos, a estratexia e a proposta de actuación para a elaboración do Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do expediente de contratación dun servizo de “asistencia técnica para a identificación dos grandes retos, a estratexia e a proposta de actuación para a elaboración do Plan Estratéxico de Turismo 2017-2020” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

  • Empresa: Crecente Asociados
  • Importe adxudicación: 30.000 euros  (IVE incluído)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn