Contratación

23 de Xuño de 2015
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica para o desenvolvemento dunha campaña de promoción a través de embaixadores de Galicia” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Descagar o prego
11 de Xuño de 2015
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica para a organización dunha misión comercial na feira internacional World Travel Market London 2015” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Descagar o prego
08 de Maio de 2015
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “consultoría e asistencia técnica para a implantación e mellora continua do sistema de calidade turística Q en Galicia 2015”

Descarga o pliego
08 de Maio de 2015
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Descarga el pliego