Contratación

  • Mr. Turismo, Marketing en acción, S.L.U.
  • 31.680,00 euros (IVE INCLUIDO)
21 de Outubro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do servizo de “Asistencia técnica para a posta en marcha dunha campaña de Reforzo da marca Galicia” como destino turístico? coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.

Mr. Turismo, Marketing en acción, S.L.U. 31.680,00 euros (IVE INCLUIDO)
13 de Outubro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Asistencia técnica para a posta en marcha dunha campaña de Reforzo da marca Galicia” como destino turístico? coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.

Adxúntanse pregos con corrección de erros Descarga o prego
01 de Setembro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do expediente de contratación dun servizo de “asistencia técnica para a creación da marca Enoturismo de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

Empresa: Inquedanzas Publicitarias Importe adxudicación: 28.000 euros (IVE incluído)
01 de Setembro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do expediente de contratación dun servizo de “asistencia técnica para a posta en marcha do proxecto Galicia Destino Familiar” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

Empresa: ITC Ménsula. Importe adxudicación: 43.088,36 € euros (IVE incluído)