Contratación

14 de Abril de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica para o desenvolvemento dunha campaña de promoción a través do programa Presume de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

Descarga
14 de Abril de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de consultoría e asistencia técnica para a implantación e mellora continua do sistema Q de Calidade Turística e da marca Galicia Calidade” durante 2016 coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia

Descarga
21 de Xaneiro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “asistencia técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia” coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Descagar o prego
29 de Xuño de 2015
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “creación dunha central de reservas de Galicia especializada en turismo rural e campaña de adhesión de establecementos” cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (feder 2007-2013), e coa colaboración da Xunta de Galicia – Axencia Turismo de Galicia.

Descagar o prego