Contratación

Resolución: DESERTO

 

O prazo para presentar candidaturas remata o 7 de novembro.

Descarga pregos

03 de Decembro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Asistencia Técnica para a posta en marcha dun sistema de mellora da comercialización turística on line e explotación estadística da información asociada

Resolución: DESERTO   O prazo para presentar candidaturas remata o 7 de novembro. Descarga pregos
03 de Decembro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Asistencia Técnica para o desenvolvemento dunha campaña de promoción, formato Workshop, en destinos de proximidade

Resolución: DESERTO O prazo para presentar candidaturas remata o 7 de novembro. Descarga pregos
25 de Novembro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Prego de condicións que rexerán a contratación dun servizo de “Asistencia técnica para a organización dunha misión comercial á Feira Internacional Fitur madrid 2017” coa colaboración da Xunta de Galicia e Axencia Turismo de Galicia.

O prazo para presentar candidaturas remata o 10 de decembro Descarga os pregos
21 de Outubro de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do servizo de “Asistencia técnica para a posta en marcha dunha campaña de Reforzo da marca Galicia” como destino turístico? coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.

Mr. Turismo, Marketing en acción, S.L.U. 31.680,00 euros (IVE INCLUIDO)