Tras unha valoración técnica realizada pola asistencia técnica do Clúster de Turismo de Galicia conforme aos criterios de valoración recollidos nas bases do concurso de ideas, o Consello executivo aprobou 9 proxectos na reunión celebrada o día 7 de xuño de 2016, por importe de 208.389 euros IVE INCLUÍDO. Cabe destacar que as bases para o concurso de ideas de proxecto establecen que os proxectos deben alcanzar polo menos 50 puntos para poder ser executados polo CTG. No entanto, debido a que unicamente un dos proxectos presentados ten unha puntuación superior optouse por eliminar esta restrición.

Adicionalmente establecéronse os seguintes criterios para a aprobación por parte do Consello Executivo celebrado o pasado 7 de xuño de 2016 da relación de proxectos:
– En base á puntuación do proxecto Importe solicitado pola puntuación obtida multiplicado polo coeficiente de 1,5, dividido entre 100.

– En base a unha correcta estimación de custos, increméntase en 20% sobre a diferenza entre o importe solicitado e o importe máximo que se podería solicitar en base ás entidades que propoñen o proxecto. 10.000 euros para actuacións que se desenvolvan integramente nas provincias do interior de Galicia.

Os proxectos aprobados, co seu correspondente importe, valoración e entidades promotoras son os seguintes:

Proxecto Promotores Número entidades Importe Solicitado Puntuación Importe en base a puntuación Correcciones Proposta de concesión
GALICIA DESTINO TURISMO FAMILIAR CETs, Feprohos, Bahía, CENP, Interrías, AVIPO 6 59.991,80 € 53,5 48.143,42 € 48.143,42 €
PROMOCION MICE GALLEGO OPC, APCG, Hospeco e Asehopo 4 60.000,00 € 44,5 40.050,00 € 40.050,00 €
OFERTA COMPLEMENTARIA TURISMO RURAL Fegatur, Mar de Ons, Illa de Ons, Guías, Asoc. Empr. Conc. Puertos Deportivos 5 28.035,69 € 41,5 17.452,22 € 6.392,86 € 23.845,08 €
CREACIÓN MARCA ENOTURISMO GALICIA Rutas Vino: Rias Baixas, Ribeiro, Monterei, Ribeira Sacra 4 60.000,00 € 33,0 29.700,00 € 29.700,00 €
COMPOSTELA DESTINO 5 ESTRELLAS Asociación de Compostela, Fundación Ciudad de la cultura 2 13.548,70 € 33,0 6.706,61 € 3.290,26 € 9.996,87 €
GALICIA ESCAPADAS ACTIVAS Agetan, Cetur, CNTravel 3 38.115,00 € 30,0 17.151,75 € 1.377,00 € 18.528,75 €
CREACIÓN DE CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO ENOLÓGICO DE GALICIA Proturga y Gallaecia 2 30.000,00 € 23,0 10.350,00 € 10.350,00 €
CAMINO DE SANTIAGO TERMAL Balnearios y Expourense 2 30.000,00 € 22,0 9.900,00 € 9.900,00 €
AUDIOVISUAL CAMIÑOS SANTIAGO FED OURENSE Y APHL 2 30.000,00 € 17,5 7.875,00 € 10.000,00 € 17.875,00 €
TOTAL 349.691,19 € 187.328,99 € 21.060,12 € 208.389,12 €

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de Xuño de 2016
imagotipo_turismo_galicia1

Proxectos aprobados no Concurso de Ideas para o seu desenvolvemento polo Clúster Turismo de Galicia 2016

Tras unha valoración técnica realizada pola asistencia técnica do Clúster de Turismo de Galicia conforme aos criterios de valoración recollidos nas bases do concurso de ideas, […]
13 de Xuño de 2016
Turexpo 2016

Turexpo e Festur promoveron a oferta turística galega no marco da Semana Verde de Silleda

O Clúster Turismo de Galicia contou coa súa propia caseta para ofrecer información dos seus asociados A oferta turística galega así como os principais atractivos do […]
24 de Maio de 2016
firma convenio FEB

O Cluster Turismo de Galicia asina un convenio coa Federación de Empresarios do Barbanza

Os presidentes de ambas as entidades asinaron un acordo marco de colaboración para colaborar en accións conxuntas no marco turístico O Clúster Turismo de Galicia (CTG) […]
14 de Maio de 2016
clasificacion hoteles

Clúster Turismo de Galicia valora positivamente o novo decreto de regulaciación dos establecementos hoteleiros

O interlocutor do sector turístico galego destaca que a nova normativa introduce criterios de valoración baseados na calidade dos servizos e flexibiliza os parámetros métricos A […]