Avances no proxecto de Lei de aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

termalismo

Avances no proxecto de Lei de aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

O proxecto de Lei de aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia comeza a súa tramitación parlamentaria. A nova normativa é pioneira en España á hora de ordenar o uso lúdico das augas termais e complementa a regulación existente no campo da súa utilización con fins terapéuticos non balnearios -dando resposta á nova realidade dun sector de actividade que presenta grandes potencialidades asociadas ao benestar e ao lecer-. Así, quere distinguirse entre as augas termais destinadas a usos terapéuticos e preventivos, cun aproveitamento realizado en exclusiva en establecementos balnearios, das augas termais destinadas a usos lúdicos, que se aproveitan en espazos e piscinas termais.

Estas últimas son as que se regulan neste proxecto de lei, que determina as liñas xerais do procedemento administrativo de outorgamento das correspondentes concesións ou autorizacións, fíxanse os dereitos e deberes dos titulares dos aproveitamentos e prevese un réxime de inspección e sanción.

Do mesmo xeito, a nova normativa establece un procedemento simplificado para a regularización dos aproveitamentos lúdicos preexistentes, outorgando un prazo dun ano.

Galicia como referente termal

A iniciativa supón un importante paso que permitirá ‘converter Galicia nun referente termal así como consolidar o turismo neste sector’, segundo indicou o  conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Conde destacou a importancia de avanzar nun campo como o termalismo, no que a Xunta está a traballar desde hai anos para o seu impulso turístico ao amparo do Plan de Turismo Termal, co que se contribúe á formación do sector co apoio á Cátedra de  Hidrología Médica da Universidade de Santiago, recuperación e aumento da capacidade  alojativa dalgúns balnearios galegos, a colaboración no proxecto de xestión médica e documentación ou sinalización turística das vilas e recursos termais, entre outras.

Galicia é a maior potencia termal de España con 300 captacións de augas  mineromedicinales, 21 balneario,  talasos con máis de 3.000 prazas hostaleiras, o que representa o 20% da oferta nacional e recibe anualmente preto de 150.000 usuarios. Ademais, 7 dos 33 balnearios de España coa  Q de Calidade Turística son galegos e Ourense é a segunda cidade europea con maiores reservas de augas  mineromedicinales, só por detrás de  Budapest.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn