A Estratexia do Turismo de Galicia 2020 define a sustentabilidade, innovación e competitividade como obxectivos prioritarios, que se alcanzarán a través de:

– Un destino turístico sustentable, innovador e competitivo, baseado nos recursos naturais e a paisaxe baixa os principios do slow tourism co mar como referencia, a cultura e o patrimonio como referentes consolidando unha oferta de calidade e de alto valor engadido. É necesario analizar a capacidade de carga dos puntos en risco de saturación e xerar fluxos para redistribuír o turismo así como apostar pola intermodalidad e por un mellor aproveitamento das conexións existentes (coordinación aeroportuaria, chegada do AVE e conexións ferroviarias, mobilidade peonil e marítima…). Ademais, debemos traballar para mellorar o recoñecemento social del turismo e o seu impacto en la sociedade e la economía.

– Un destino no que a participación e a colaboración da cadea de valor turística son as bases sobre as que se articula unha oferta de recursos e experiencias singulares centradas nolos nosos valores identitarios, que posibilite unha comercialización eficiente nos mercados interior e exterior, baixo unha marca que nos identifica como territorio, Galicia, e que baixo unha premisa xeral de calidade atribuírche valor a todos os sectores da nosa economía.

– Un destino que terá na gastronomía a súa punta de lanza como produto turístico diferenciador e singular e ao Camiño como gran recursos que facilite a visibilidade de Galicia a nivel internacional.

– Un destino para o que se aposten por novos modelos de comercialización turística, impulso do receptivo, de oficinas de información turística adaptadas ás novas demandas do turista e de plataformas de comercialización en liña xunto coa elaboración de manuais de produto adaptados a cada mercado estranxeiro e a prospección de novos mercados son aspectos craves para la internacionalización del destino Galicia, sen esquecer a posta en marcha dun programa de fidelización para consolidar os crecementos experimentados.

20 de Maio de 2017
vision

Onde queremos situar o Destino Galicia en 2020?

A Estratexia do Turismo de Galicia 2020 define a sustentabilidade, innovación e competitividade como obxectivos prioritarios, que se alcanzarán a través de: – Un destino turístico […]
20 de Maio de 2017
diagnóstico Estratexia2020

As tres universidades galegas, responsables do diagnóstico da Estratexia2020

Neste traballo fíxose unha análise dos recursos e produtos existentes, posicionamento da marca Galicia, reputación en liña, grao de coñecemento e implantación dos selos de calidade, […]
20 de Maio de 2017
objetivos estrategia 2020

Consolidar un destino competitivo, gran obxectivo da Estratexia Turismo Galicia 2020

Os eixos fundamentais desta nova folla de ruta pasan por explotar as fotalezas inherentes de Galicia como as súas paisaxes, a súa cultura, patrimonio e centros […]
20 de Maio de 2017
mesa de trabajo pontevedra Estratexia Turismo de Galicia 2020

Unha folla de ruta elaborada baixo os criterios de participación e transparencia

A través dun proceso metodolóxico aberto, transparente e participativo implicouse por vez primeira as las tres universidades galegas así como a representantes del conxunto de la […]