Neste traballo fíxose unha análise dos recursos e produtos existentes, posicionamento da marca Galicia, reputación en liña, grao de coñecemento e implantación dos selos de calidade, capacidade de innovación e implementación das novas tecnoloxías…

Entre os resultados alcanzados destaca:

1. Necesidade de traballar reputación en liña, SÉ e SEM conxuntamente e coñecer mellor o perfil do turista que nos visita, a través das propias ferramentas que nos ofrecen as diferentes plataformas onde Turismo de Galicia ten presenza.
2. O uso da relación calidade/medio ambiente como variables de imaxe de marca (cuestións comerciais) senón tamén hai que ter en conta que a súa xestión nos axudará a mellorar a organización empresarial, responder as expectativas dos clientes internos e externos e mellorar os seus niveis de satisfacción, favorecer a xestión ambiental e lograr un clima laboral máis san e seguro, así como, potenciar os recursos endóxenos do contorno local e natural.
3. O control do intrusismo é outro tema clave. Este control debe de ser exercido polo sistema público. De maneira complementaria, o sector persoal debe de concienciarse da importancia da satistacción do cliente e da xestión da reputación on/off line dos establecementos turísticos.
7. Planificación cortopracista e plans de desestacionalización que ata o de agora non resultaron eficaces.
8. Capacidade limitada de innovación do tecido empresarial turístico galego.Necesidade de apertura de novos mercados e desenvolvemento de novos produtos/servizos, formación e innovación nos sistemas de vixilancia e eficiencia ambiental, uso de enerxías renovables,

O diagnóstico das universidades galegas tamén recolle os públicos potenciais de captación para o turismo galego: seniors e milenials, segmentos os nichos de mercado con capacidade de crecer e que teñen a as súas propias necesidades e que buscan destinos con criterios de sostenibilidade, aventura, con alto grao de autentecidad e personalización

20 de Maio de 2017
diagnóstico Estratexia2020

As tres universidades galegas, responsables do diagnóstico da Estratexia2020

Neste traballo fíxose unha análise dos recursos e produtos existentes, posicionamento da marca Galicia, reputación en liña, grao de coñecemento e implantación dos selos de calidade, […]
20 de Maio de 2017
objetivos estrategia 2020

Consolidar un destino competitivo, gran obxectivo da Estratexia Turismo Galicia 2020

Os eixos fundamentais desta nova folla de ruta pasan por explotar as fotalezas inherentes de Galicia como as súas paisaxes, a súa cultura, patrimonio e centros […]
20 de Maio de 2017
mesa de trabajo pontevedra Estratexia Turismo de Galicia 2020

Unha folla de ruta elaborada baixo os criterios de participación e transparencia

A través dun proceso metodolóxico aberto, transparente e participativo implicouse por vez primeira as las tres universidades galegas así como a representantes del conxunto de la […]
20 de Maio de 2017
workshop1

Workshop da oferta turística galega en Salamanca

Co obxectivo de dar a coñecer a oferta turística galega en destinos de proximidade, o Clúster Turismo de Galicia está a organizar unha primeira xornada de […]