Adxudicación “Asistencia Técnica para a promoción do sector MICE galego” coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.