Adxudicación “Oficina Técnica para a xestión de convenios de colaboración formalizados desde o Clúster de Turismo de Galicia”