Adxudicación do servizo de “Asistencia técnica para a posta en marcha dunha campaña de Reforzo da marca Galicia” como destino turístico? coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.

imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do servizo de “Asistencia técnica para a posta en marcha dunha campaña de Reforzo da marca Galicia” como destino turístico? coa colaboración da Xunta de Galicia -Axencia Turismo de Galicia.

  • Mr. Turismo, Marketing en acción, S.L.U.
  • 31.680,00 euros (IVE INCLUIDO)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn