Adxudicación do expediente de Consultoría e Asistencia Técnica para a Implantación e Mellora Continua do Sistema Q de Calidade Turística e da Marca Galicia Calidade en 2016

imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación do expediente de Consultoría e Asistencia Técnica para a Implantación e Mellora Continua do Sistema Q de Calidade Turística e da Marca Galicia Calidade en 2016

  • Empresa: Proyectos y Sinergias Empresariales, S.L.
  • Importe adXudicación: 136.488,00 eurOS (IVA incluido)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn