Adxudicación “Asistencia técnica para a promoción do sector MICE galego”