Adxudicación asistencia técnica para a organización dunha misión comercial na Feira Internacional ITB Berlin 2017