Adxudicación “Asistencia técnica para o desenvolvemento do proxecto Galicia Destino Familiar”