Adxudicación Asistencia Técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia

imagotipo_turismo_galicia1

Adxudicación Asistencia Técnica integral do Clúster de Turismo de Galicia

  • Estrategia y Organización, S.A.
  • Importe adxudicación: 47.795,00 € (IVE INCLUÍDO)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn