ACTIVIDADES

O impacto do enoturismo nas Rutas do Viño de España aumentou un 20% en 2018
12437
23-5-2019

O impacto do enoturismo nas Rutas do Viño de España aumentou un 20% en 2018

O impacto económico do enoturismo nas “Rutas do Viño de España” aumentou máis dun 20% no ano 2018, segundo o informe publicado pola Asociación Española de Cidades do Viño (ACEVIN) e elaborado en base aos case 2.000 socios da entidade.

Segundo o documento, foron case 3 millóns de persoas as que visitaron as adegas e museos do viño asociados a Rutas do Viño de España, o que supón un descenso dun 7,8% con respecto ao 2017 motivado pola saída do club de dúas rutas: Txakoli e Empordà, a última delas a de maior afluencia de visitantes. A pesar deste descenso no número de visitas, provocado pola baixa desas dúas rutas, o novo informe de ACEVIN desvela que o gasto en adegas e museos aumentou un 20,5%, até situarse nos máis de 80 millóns de euros. Esta cifra calcúlase tendo en conta dous factores: o prezo da visita estándar e o gasto medio por visitante nas adegas e museos asociados ás Rutas do Viño de España. Estes datos constatan igualmente a madurez do sector, que tende a ofrecer servizos máis profesionais e de maior valor.

As Rutas do Viño e o Brandy do Marco de Xerez e a Ruta do Viño e o Cava do Penedès Enoturisme Penedès continúan ocupando os primeiros postos, con 582.351 e 441.467 visitantes respectivamente. Séguenlles as Rutas do Viño de Ribeira do Douro, Rioxa Alta, Calatayud, Rioxa Alavesa e Rías Baixas (onde se superan os 100.000 visitantes anuais) e Somontano, Utiel-Requena, Garnacha-Campo de Borja e Lleida (que perciben cifras entre os 50.000 e os 100.000 visitantes). A de Rías Baixas, a única galega amparada dentro das Rutas dos Viños de España, sitúase no sétimo lugar en número de visitantas e no secto en número de servizos turísticos ofertados, e que conseguiu crecer un 1,8% no número de visitantes a adegas respecto ao anterior informe.

En canto á procedencia dos visitantes, o mercado nacional volve estar moi por encima do internacional e, de feito, presenta un crecemento do 0,2%, mentres que o mellor momento para practicar enoturismo segue sendo a época da vendima, polo que a maior afluencia de visitas concéntrase nos meses de setembro e outubro aínda que tamén crece na primavera. Precisamente por iso en Galicia promociónanse nesta época as Xornadas de Portas Abertas, que se celebrarán no cinco rutas do viño de Galicia que serán entre os días 7 e 9 nas Rutas do Viño de Rías Baixas e do Ribeiro, mentres que entre os días 14 e 16 do mesmo mes de xuño celebraranse estas Xornadas de Portas Abertas nas outras tres Rutas do Viño Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei.

LER MÁIS

Banco Sabadell pon a disposición dos asociados do Clúster Turismo de Galicia unha liña de financiamento para investimentos no sector por importe  de 200 millóns de euros
12453
21-5-2019

Banco Sabadell pon a disposición dos asociados do Clúster Turismo de Galicia unha liña de financiamento para investimentos no sector por importe de 200 millóns de euros

No marco da xornada formativa sobre financiamento turístico celebrada na Cidade da Cultura, as entidades organizadoras, CTG e Sabadell asinaron unha ampliación de convenio de colaboración que lle permitirá os asociados contar cunha liña de financiamento de 200 millóns de euros. Esta nova liña de financiamento articúlase en base á firma dunha ampliación do acordo de colaboración, subscrito o ano pasado entre ambas as entidades e en virtude do cal o Sabadell puña a disposición dos asociados do CTG o conxunto de produtos e servizos financeiros de Banco de Sabadell.

Mediante a firma desta ampliación e co objtivo de facilitar o acceso ás novas tecnoloxías, ao financiamento do circulante en calquera das súas modalidades, así como o financiamento a medio-longo prazo de novos investimentos en activos fixos mediante préstamos e leasing, o Banco pon a disposición dos asociados unha liña de financiamento dotado con 200 millóns de euros e que estarán enfocadas ao financiamento de produtos préstamos, Leasing, Renting, Rehabilitación, Sustentabilidade Enerxética, Cambio de imaxe corporativa, Upgrade de categoría, transformación Dixital, desenvolvemento I+D+I, etc., así como para colaborar en xornadas de formación para o desenvolvemento do sector.

LER MÁIS

Profesionais do sector turístico profundan en ferramentas e axudas financeiras para mellorar as súa competividade
12446
21-5-2019

Profesionais do sector turístico profundan en ferramentas e axudas financeiras para mellorar as súa competividade

A Cidade da Cultura acolleu a xornada de formación a profesionais de sector turística orientada a coñecer en maior profundidade as ferramentas financeiras de que dispoñen para levar adiante os seus negocios así como as axudas públicas actualmente en vigor. Impulsada polo Clúster Turismo de Galicia e o Banco Sabadell, o encontro contou coa participación de medio centenar de profesionais do sector e coa presenza da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que destacou a importancia de celebrar encontros deste tipo que contribúen a dar a coñecer as axudas das que os empresarios do sector se poden valer, polo que tamén agradeceu ao Sabadell a súa boa disposición para cooperar co sector e axudar na tarefa de modernización e mellora da competitivade. De feito, esta entidade financeira, coa que o CTG mantén un convenio de colaboración desde 2017 estase situado como a banca líder en empresas do sector turístico pola súa alta especialización na materia e o desenvolvemento de produtos específicos desenvolvidos para dar resposta financeira especializada a un colectivo pouco homoxéneo e moi fragmentado como é o turístico.

Precisamente esta diversidade e a diferente idiosincrasia dun sector tan transversal como o turístico é un dos aspectos que, en ocasións, fai complexo atopar solucións globais para o conxunto do sector. De aí a importancia de poder contar con asesoramento personalizado e opción de resolución de dúbidas, aspectos que o presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, destacou desta xornada.

“Queremos que este tipo de accións sexan moi dinámicas e cun carácter moi práctico. É a primeira ocasión en que organizamos unha xornada específica sobre cuestións finanancieras pero detectamos que se xeran moitas dúbidas na solicitude de axudas públicas e na xestión de fondos e o noso sector ten unha casuística moi especial polo que é importante que os nosos empresarios se familiaricen con todas as opcións que teñen ao seu alcance para modernizar e facer máis competitivo o seu negocio. Diso dependerá moi posiblemente o seu futuro”.

Neste sentido, José María Martín Rigueiro, Director de Negocio Turístico e Hostaleiro de Banco Sabadell destacaba que “con xornadas como a de hoxe Banco Sabadell demostra con feitos a súa proposta de valor dirixida ao sector turístico. Por este traballo, recibimos a Marca Q de Calidade do Instituto para a Calidade Turística Española que recollemos nun acto celebrado fai moi pouco aquí mesmo, na Cidade da Cultura. Iso rubrica a nosa aposta a favor de Galicia, a calidade turística e a excelencia”.

Rigueiro foi un dos participantes na xornada, en cuxa intervención desagregou as posibilidades que ofrece Sabadell Negocio Turístico, que conta con “un servizo especializado orientado a un colectivo moi heteroxéneo, con necesidades moi específicas e que representan un sector de actividade moi puxante en Galicia”.

A xornada tamén incluíu un relatorio sobre os incentivos autonómicos para o sector turístico orientados ao investimento do IGAPE, a cargo de Beatriz Calderero Mir e outra sobre as axudas para a implantación da Q de Calidade Turística, a cargo de Modesto Rouco. Ambos desagregaron os diferentes programas cos que conta a administración pública para a mellora da competividad turística como son Reforma-tur, Galicia Inviste; Galicia Emprende, orientada aos emprendedores; as axudas á implantación da industria 4.0 e os servizos Re-acciona TIC, profundando sobre as características de obrigado cumprimento para a súa solicitude así como os aspectos que son obxecto de subvención, así como as axudas para a implantación e renovación da Q de Calidade.

Renting e ferramentas fiscais para mellorar a rendibilidade
O consultor de Big Peme Anxo Mejías foi o responsable do relatorio coa que se abriu a segunda parte da xornada, centrada en facer reflexionar aos participantes sobre os ingredientes imprescindibles que fan unha peme viable, nos que a parte financeira ocupa un lugar fundamental. Así, a captación de financiamento, a optimización da xestión para incrementar o beneficio e as ferramentas para reducir o gasto fiscal foron aspectos que abordou este consultor.

Finalmente Tomás Manuel Abeigón Vidal, Director de Negocio Turístico Hostaleiro Territorial Noroeste de Banco Sabadell foi o encargado do último relatorio, centrada no explicar o renting hostaleiro como opción flexible e viable para mellorar o financiamento do empresario turístico, abordando as diferentes tipoloxías de contratos e expondo diferentes exemplos de uso do renting neste sector.

LER MÁIS

Clúster Turismo de Galicia e Clúster TIC cooperarán para a mellora da competitividade do sector turístico
12412
15-5-2019

Clúster Turismo de Galicia e Clúster TIC cooperarán para a mellora da competitividade do sector turístico

Ambas as entidades asinaron un acordo marco de colaboración para impulsar proxectos de interese común para ambos os sectores

Co obxectivo de continuar avanzando na xeración de sinerxías e coa vista posta na colaboración e na aposta polas novas tecnoloxías como valores fundamentais para o futuro do sector turístico galego, o Clúster Turismo de Galicia e o Clúster TIC Galicia asinaron un protocolo de colaboración no marco do cal poder impulsar proxectos de interese común para ambos os sectores.

“A cooperación está no noso ADN como clústeres e por iso debemos traballar para impulsar proxectos que sexan de proveito para as empresas do sector TIC e do turismo, especialmente no contexto actual no que as novas tecnoloxías impregnan o desenvolvemento dun sector tan competitivo e cambiante como o noso”, explicaba o presidente do Clúster do Turismo de Galicia (CTG), Cesáreo Pardal durante a firma do convenio de colaboración co tesoureiro do Clúster TIC, Gerardo José García Alvela, que tivo lugar na Cidade da Cultura.

A firma deste protocolo supón un paso máis na colaboración entre ambas as entidades, que xa traballaron conxuntamente no desenvolvemento de actividades ao redor das novas tecnoloxías e o sector turístico. E é que a actividade do sector TIC ten un impacto moi claro no sector turístico, especialmente no que se refire á competitividade, á comercialización e á forma en que os visitantes experimentan a súa visita a Galicia. O presidente do Clúster TIC, Antonio Rodríguez do Curral, recalcou a importancia da dixitalización deste sector, e con iso do acordo asinado co Clúster Turismo de Galicia, “xa que os usuarios demandan no seu lecer e actividades turísticas a accesibilidade e instantaneidad coa que contan noutros ámbitos da súa vida. Isto xera un amplo abanico de posibilidades de novo negocio que aínda non foron explotadas e que contribuirá a potenciar a innovación dun dos sectores crave para a economía de Galicia”.

Neste sentido, a cooperación entre ambas as entidades permitirá avanzar en até 17 accións establecidas na Estratexia do Turismo de Galicia 2020 como poden ser na mellora do coñecemento do perfil do turista a través do big data, mellora e implementación de programas informáticos para a formación ou a toma de decisións empresariais, impulso do smart turismo, desenvolvemento de apps e estudos da mobilidade e os fluxos turísticos en colaboración coa AMTEGA, avance nas oficinas de información turística ou avances cara á excelencia en materia de comercialización ou promoción do sector coa implementación de ferramentas TIC e coa recollida de datos sobre o turista, captando información sobre o turista para o seu fidelización.

“Son moitos os aspectos nos que as ferramentas TIC poden mellorar as estratexias de comercialización, promoción e xestión das empresas do sector turístico”, explicou o presidente do CTG, que destacou que a firma deste protocolo supón tamén a fixación de reunións periódicas de networking e innovación que permitan ás empresas do sector turístico exporlles aos asociados do Clúster TIC as súas necesidades, requisitos e obxectivos de competitividade mentres que as empresas TIC elaborarán proxectos que respondan a estas necesidades detectadas polo sector turístico, buscando fondos de financiamento que lles permitan levalas adiante.

O Cluster TIC Galicia agrupa a algo máis dun centenar de empresas do macrosector TIC galego co obxectivo de coordinar e dinamizar esforzos para incrementar a competitividade, a innovación, a saída a novos mercados, a cooperación coas administracións, empresas e institucións co obxectivo final de impulsar todo tipo de accións que permitan a mellora do sector TIC galego, en especial no que se refire á búsca de fontes de financiamento, novos produtos e novos mercados, aproyándose na innovación e actividades de I+D.

LER MÁIS

Publicadas as bases reguladoras para a solicitude das axudas para a renovación ou implementación da Q de Calidade Turística
12396
13-5-2019

Publicadas as bases reguladoras para a solicitude das axudas para a renovación ou implementación da Q de Calidade Turística

O Diario Oficial de Galicia recolle a resolución do 5 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hostaleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE que conduzan á obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE). O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, polo que finaliza o día 13 de xuño.

A convocatoria das devanditas axudas ten por obxecto subvencionar tanto os custos de auditoría externa de certificación, seguimento e/ou renovación do sistema (excluídos os gastos de implantación) como os dereitos de uso da marca Q no ano 2019.

Para acceder ás devanditas axudas é necesario que a peme estea inscrita no REAT. A porcentaxe máxima de axuda sobre o investimento subvencionable calcularase con base na puntuación que alcancen os proxectos presentados, segundo detállase a continuación:

As subvencións concedidas non poderán superar os seguintes límites máximos:

· 2.000 euros para os procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca Q e de 1.000 euros para procesos de seguimento.

· Para as solicitudes cuxa auditoría externa se realice mediante a modalidade multisite, o importe subvencionado por este concepto será dun máximo de 3.000 euros para procesos de 1ª certificación e/ou renovación da marca Q e de 2.000 euros para procesos de seguimento.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional en Axénciaa Turismo de Galicia, a través da páxina web oficial de Axencia Turismo de Galicia  na web https://sede.xunta.gal/portada , introducindo no buscador o código de procedemento O teu970A ou a través dos teléfonos 981 54 63 63 e 981 54 74 04 da dicha axencia na dirección de correo electrónico fomento.turismo@xunta.gal.

LER MÁIS

O Clúster Turismo de Galicia volverá estar presente en Turexpo
12374
10-5-2019

O Clúster Turismo de Galicia volverá estar presente en Turexpo

Unha edición máis volverá celebrarse a Bolsa Internacional de Contratación Turística para a que é necesario inscribirse

A 9ª edición de Turexpo Galicia, que terá lugar nas instalacións da Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda), os días 6 ao 9 de xuño volverá contar coa participación dunha caseta do Clúster Turismo de Galicia. No marco da feira volverá ter lugar a Bolsa Internacional de Contratación Turística, cuxa finalidade é permitir ás entidades participantes contactar cun importante número de operadores de turismo nacionais e internacionais a través de reunións agendadas. Para participar nela é preciso inscribirse e o Clúster de Turismo de Galicia dispón dunha tarifa especial para os seus asociados de 120€+IVA. En caso de estar interesados en participar na devandita bolsa deberá enviar un correo electrónico a secretariatecnica@clusterturismogalicia.com, antes das 13:00 horas do mércores 15 de maio cumprimentando a folla de inscrición que pode descargarse aquí e acompándoa dos datos de facturación.

Tamén pode consultar aquí o avance de turoperadores que xa confirmaron a súa participación nesta bolsa de contratación.

LER MÁIS

DESTACADOS
TwitterFacebookLinkedinYoutube